Home
Facebook Twitter


Regels op het water - Schippersbegeleiding - Het Vaarbewijs

regels veiligheid op het water

Ook op het water gelden belangrijke regels die bijdragen tot orde en veiligheid op de wateren. Ter ondersteuning van deze veiligheid is naast alle regels ook het vaarbewijs in het leven geroepen. Voor het meren-deel van de boten die op deze website worden aangeboden isgeen vaarbewijs vereist. In Nederland moet men in het bezit zijn van een Klein Vaarbewijs voor het besturen van pleziervaartuigen vanaf vijftien meter lengte en motorboten die sneller kunnen varen dan 20 kilometer per uur. Het Klein Vaarbewijs wordt afgeven vanaf achttien jaar.

Schippersbegeleiding

Mocht het uw eerste keer zijn dat u een boot gaat huren en u wilt het zekere voor het onzekere nemen, dan bieden veel bedrijven in de botenverhuur wel een soort van schippersbegeleiding aan. Dit houdt meestal in dat u eerst enige uitleg krijgt over de huurboot en de regels op het water. Daarna vaart een ervaren schipper met u mee om u de belangrijkste kneepjes bij te brengen die voor u moeten leiden tot een zorgelose vakantie, midweek of weekend op uw huurboot.

Regels op het water

 • Allereerst geldt er op het water uiteraard ook een maximum snelheid. Deze kan verschillen in 6, 9 of 12,5 kilometer per uur.
 • U dient de beroepsvaart altijd voldoende ruimte te geven. Houdt u hiervoor het midden van de vaarweg vrij..
 • Vaar indien mogelijk aan stuurboord (rechts)..
 • Zorg dat u op de hoogte bent van het gebruik van de navigatieverlichting en gebruik deze dan ook op de juiste wijze..
 • Voorkom gevaarlijke situaties door niet te laveren op drukke wateren, niet van koers veranderen als u de situatie om u heen nog niet hebt ingeschat en houd de situatie om u heen voortdurend in de gaten, zeker ook de situatie achter u...
 • Aanleggen doet u uiteraard alleen daar waar het is toegestaan. Voorkom bij het aanleggen en wegvaren wederom gevaarlijke situaties...
 • Volg bij bruggen en sluizen altijd de aanwijzingen van de brugwachter en sluiswachter op...
 • Laat voor bruggen en sluizen en in de sluizen uw boot nooit onbemand of zonder schipper achter...
 • Hou bij de beroepsvaart en grote schepen altijd rekening met de lange stopweg van deze schepen, hun grote draaicirkels en sterk verminderd zicht in de dode hoeken.
 • Is er sprake van stuurboordwal, havens of hoofd- en nevenvaarwegen, dan moet een klein motorschip uitwijken voor een klein zeilschip. Voor kleine motorschepen onderling geldt nu wel rechts gaat voor. Kleine schepen onderling kennen de regels zeil over stuurboord wijkt voor zeil over bakboordboeg.
 • Op bochtige rivieren kiezen veel opvarende schepen voor de kortere binnenbocht. Zij gebruiken dan het blauwe bord als teken. Tevens wordt het blauwe bord gebruikt om aan te geven dat het schip naar een aanlegplaats aan de 'verkeerde wal' wil varen. Vertrekkende schepen moeten aan de overige vaart voorrang verlenen..
 • Is er aan bakboordzijde van een groot schip weinig ruimte, wijk dan duidelijk waarneembaar naar uw bakboordzijde uit. De stuurboordwal is ondergeschikt aan de blauwe-bordregel..
 • Heeft u een marifoon, dan bent u verplicht uit te luisteren op het aangewezen marifoonkanaal. Dat is op alle vaarwegen kanaal 10, behalve op die plaatsen waar voor de veilige navigatie, blokkanalen zijn ingesteld. Deze marifoonblokkanelen zijn aangegeven door het bord B11 (BPR) langs de vaarweg..
 • Schepen met een of meer blauwe kegels of lichten, zijn geladen met gevaarlijke stoffen. Blijf uit de buurt en het is verboden daar aan boord te gaan.
   

Betekenis verkeersborden op en rond het water:


In-, uit- of doorvaren verboden:

In uit of doorvaren verboden

Verboden ligplaats te nemen (ankeren en meren) aan de zijde waar het bord is geplaatst:

 Verboden ligplaats


Verboden ligplaats te nemen (ankeren en meren) binnen de in meters aangegeven breedte te rekenen vanaf het bord:

Verboden ligplaats aangegeven meters


Verboden te ankeren:

Verboden te ankeren

Verboden te meren aan de zijde waar het bord is geplaatst:

Verboden te meren aan de zijde waar het bord is geplaats


Verboden hinderlijke waterbeweging te veroorzaken:

Verboden hinderlijke waterbeweging te veroorzaken


Verboden voor kleine schepen:

VVerboden voor kleine schepen


Verplichting vóór het bord stil te houden onder bepaalde omstandigheden:

Verplichting vóór het bord stil te houden onder bepaalde omstandigheden


Verplichting een geluidssein te geven:

Verplichting een geluidssein te geven

Verplichting gebruik te maken van marifoon overeenkomstig de daartoe bij algemene regeling vastgestelde voorschriften, dan wel zich te melden op het aangegeven marifoonkanaal:

Verplichting gebruik te maken van marifoon


Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) aan de zijde waar het bord is geplaatst:

Toestemming ligplaats zijde bord

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) met ten hoogste het aantal schepen langszijde van elkaar, aan de zijde waar het bord is geplaatst:

Toestemming ligplaats aantal schepen langszijde
Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor andere schepen dan duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren, aan de zijde waar het bord is geplaatst:

Toestemming ligplaats voor andere schepen dan duwvaart

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor schepen - zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart - die geen blauwe kegels of lichten behoeven, aan de zijde waar het bord is geplaatst:

Toestemming ligplaats die geen blauwe kegels lichten behoeve

Klein Vaarbewijs l en ll

Klein Vaarbewijs I 

Voor het varen op rivieren, kanalen en meren, met uitzondering van de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (inclusief Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de Dollard. Het vaarbewijs is hier verplicht voor pleziervaartuigen vanaf vijftien meter en/of motorboten kleiner dan vijftien meter die sneller kunnen varen dan twintig kilometer per uur.

Klein Vaarbewijs I

Klein Vaarbewijs II

Voor het varen op alle binnenwateren, dus inclusief de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (inclusief Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de Dollard. Voor het bevaren van de Noordzee is geen Vaarbewijs vereist. Voor het bevaren van de zeehavens is Klein Vaarbewijs II vereist.

Klein Vaarbewijs II

Meer informatie Klein Vaarbewijs

Voor meer informatie en de aanvraag van het Klein Vaarbewijs kunt u terecht bij de ANWB.

Groot Vaarbewijs A en B

Een Groot Vaarbewijs is verplicht voor schippers van schepen bestemd voor de bedrijfsmatige vaart die: of meer dan twaalf personen vervoeren (exclusief bemanning); en/of langer zijn dan twintig meter; of schepen duwen, slepen of langszij voeren die langer zijn dan twintig meter.

Er zijn twee groot vaarbewijzen:

Groot Vaarbewijs A: voor de vaart op alle binnenwateren.

Groot Vaarbewijs B: voor de vaart op de rivieren, kanalen en meren.

Meer informatie Groot Vaarbewijs

Voor meer informatie en met vragen kunt u contact opnemen het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), divisie CCV.